Sprog skaber virkelighed – Et Fælles Sprog skaber fælles virkelighed

BachHansen Consult løser alle udfordringer detaljeorienteret og løsningsfokuseret gennem sproget.

De fleste tror, de taler klart og tydeligt.

Det skaber forventninger til, hvordan andre handler, og når de handler anderledes, så bliver vi overraskede.

Erfaringen fortæller os

at de fleste forstår ord og begreber forskelligt. Dette skaber mange misforståelser eller frustrationer, både professionelt og privat.

"Snarest muligt"

er et begreb, som ikke har en fast definition. For én kan det betyde indenfor en time. For en anden kan det betyde indenfor et par dage, og for en tredje kan det betyde, så snart de har lyst.

Kommunikation

Det skaber forventninger til, hvordan andre handler, og når de handler anderledes, så bliver vi overraskede.

Vi har arbejdet for

Kontakt os i dag!

Vi designer målrettede forløb, som tager udgangspunkt i jeres hverdag og praksis, så implementeringen både bliver simpel og praksisnær og en del af den eksisterende hverdag. Skriv eller ring for uddybende information om “Et Fælles Sprog”, tilgange og tilbud.

Scroll to Top